Open Haard

De La Librairie Thermographique
Version du 6 avril 2015 à 11:04 par Hcrepin (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)

Open haard in thermographie

Een open haard is een architecturale structuur ontworpen om een ​​brandende haard, een spar te hosten . Haarden werden gebruikt , historisch gezien , voor de praktische toepassing van verwarming , koken en verwarmen van water voor de was en huishoudelijk gebruik . Een brand is samengesteld uit een verbrandingskamer (of vuurkorf ) , een schoorsteen ( te laat rook uit de uitlaat om te ontsnappen ) . Additionnaly , kan een open haard te fundering , kachel , vuurhaard , schoorsteenmantel , kraan schoorsteen 's , raspen , latei , latei bar , schoorsteenstuk , demper , rookkamer , keel of een rookkanaal . Hoofdzakelijk samengesteld door baksteen van steen, is dit vaak met een dekking van de hoed door de schoorsteen om regenwater in het te vermijden .

Thermografie van een open haard

Thermische beeld van een open haard


Fançais: Feu ouvert

English: Fireplace

Partager
Outils personnels