Windas

De La Librairie Thermographique
Version du 22 juin 2013 à 21:14 par Hcrepin (discuter | contributions)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)

Windas

Een windas is als een lier die steunt op twee poten. Een windas wordt gebruikt bij dichten te halen.

Thermografie van een windas, beeld van een TESTO 890

Thermische beeld van een windas met een TESTO 890.


English: windlass

Fançais: treuil

Partager
Outils personnels