Installatieautomaat

De La Librairie Thermographique

Installatieautomaat

Een installatieautomaat, ook wel zekeringautomaat, maximumschakelaar, of kortweg automaat genoemd.

Het beschermt de veiligheid van elektrische installaties tegen schade door hoge of te hoge elektrische niveau. De installatieautomaat onderbreekt het elektrische circuit als door overbelasting of kortsluiting een te hoge stroom in de installatie ontstaat. Bij een plotselinge hoge stroomstoot (kortsluiting) geschiedt het uitschakelen zonder loss van tijd door een magneet (elektro) . Bij overbelasting vindt uitschakeling plaats door middel van een bimetaal. [1]


Beeld van een thermografie over electronic systems.

English: circuit breaker

Français: disjoncteur

  1. Wikipedia, Installatieautomaat
Partager
Outils personnels