Dakkapel

De La Librairie Thermographique

Dakkapel

Een dakkapel is een uitbouw van het schuine dakvlak, veelal bestaande uit een verticaal raamkozijn al of niet voorzien van beweegbare delen, twee driehoekvormige zijwangen en een afdekking, gemaakt als een plat-, zadel-, schild- of lessenaarsdak.[1]

Thermografie van een dakkapel by TESTO:

Thermografie van een dakkapel bij een TESTO 890


English: dormer

Français: lucarne


  1. Dakkapel, Wikipédia
Partager
Outils personnels